annuk

annuk

Nane, dağnanesi.


annuk

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.


annuk, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'u', 'k', şeklindedir.
annuk kelimesinin tersten yazılışı kunna diziliminde gösterilir.