anonim bağlantı

anonim bağlantı İng. anonymous connection

anonim bağlantı için benzer kelimeler


anonim bağlantı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'o', 'n', 'i', 'm', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
anonim bağlantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnalğab minona diziliminde gösterilir.