anot aşırı gerilimi

anot aşırı gerilimi İng. anodic overpotential

Elektrot tepkimesi her iki durumda da özdeş olmak üzere, bir anotun potansiyeliyle denge potansiyeli arasındaki ayrım.


anot aşırı gerilimi için benzer kelimeler


anot aşırı gerilimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'o', 't', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
anot aşırı gerilimi kelimesinin tersten yazılışı imilireg ırışa tona diziliminde gösterilir.