apeks kunei

apeks kunei İng. apex cunei

anat. Pulvinus ungulae'nin crus cunei laterale et mediale'sinin önde birleşmesiyle oluşan sivrilik.


apeks kunei için benzer kelimeler


apeks kunei, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'e', 'k', 's', ' ', 'k', 'u', 'n', 'e', 'i', şeklindedir.
apeks kunei kelimesinin tersten yazılışı ienuk skepa diziliminde gösterilir.