apertura torasis kaudalis

apertura torasis kaudalis İng. apertura thoracis caudalis

anat. Göğüs çıkışı.


apertura torasis kaudalis için benzer kelimeler


apertura torasis kaudalis, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'e', 'r', 't', 'u', 'r', 'a', ' ', 't', 'o', 'r', 'a', 's', 'i', 's', ' ', 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
apertura torasis kaudalis kelimesinin tersten yazılışı siladuak sisarot arutrepa diziliminde gösterilir.