apoinduser

apoinduser İng. apoinducer

DNA'da kontrol bölgesine bağlanmak ve kayıda imkân vermek üzere geni faaliyete geçiren düzenleyici protein.


apoinduser, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'o', 'i', 'n', 'd', 'u', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
apoinduser kelimesinin tersten yazılışı resudniopa diziliminde gösterilir.