ARK ile başlayan kelimeler

ARK ile başlayan veya başında ARK olan kelimeler 265 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ark aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ark anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ARK ile başlayan kelimeler

25 harfli

arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, arka mezenterik atardamar, arkasından atlı kovalamak

24 harfli

arkadaş değil, arka taşı, arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, arkeolojik bitişik bölge, arkus dentalis inferiyor, arkus palmaris profundus, arkus dentalis superiyor

23 harfli

arkkotanjant fonksiyonu

22 harfli

arkasını sağlama almak, arkkosekant fonksiyonu

21 harfli

arkadan solungaçlılar, arkasından sürüklemek, arkkosinüs fonksiyonu, arktanjant fonksiyonu, arkus palatofaringeus

20 harfli

arka bacak topallığı, arka işlevsel stenoz, arka komşu derinliği, arkadan aydınlatmalı, arkası yere gelmemek, arkasını getirememek, arksekant fonksiyonu

19 harfli

arka kapıdan çıkmak, arkadan döker araba, arksinüs fonksiyonu, arkus palatoglossus

18 harfli

arka arkaya vermek, arka dingil kovanı, arka durak gelişme, arkasını çıkartmak

17 harfli

ark kaynağı yapma, arka bacak kemeri, arka meme lopları, arka plana kaymak, arkadaş hücreleri, arkalı önlü baskı, arkasına götürmek, arkasından koşmak, arkasını bırakmak, arkus zigomatikus

16 harfli

arka bir eylemek, arka biriktirmek, arkadan söylemek, arkadaşlık etmek, arkasını dayamak, arkus alveolaris, arkus terminalis

15 harfli

arkadaş canlısı, arkus işyadikus, arkus tendineus

14 harfli

arka bir olmak, arka düğmeçiği, arkadan arkaya, arkadan asılma, arkadan çapraz, arkadan vurmak, arkaik tiyatro, arkası alınmak, arkası olmamak, arkasını almak, arkebakteriler, arkus kostalis, arkus vertebra, arkasın yepmek, arkasına almak

13 harfli

arka çevirmek, arka dışkapak, arkaç (argaç), arkada kalmak, arkadaş olmak, arkaya kalmak, arkırı çıkmak, arkırı gelmek, arkuru arkuru, arkuru turmak, arkuru varmak, arkus hemalis

12 harfli

arka hipofiz, arka mengene, arkası yarın, arkası yufka, arkaya geçme, arkaya takla, arkayı dönme, arkensefalon, arkeopteriks, arkîri almak, arktik bölge

11 harfli

ark dartmak, ark kaynağı, arka arkaya, arka bulmak, arka çıkmak, arka dingil, arka dönmek, arka dutmak, arka müziği, arka planda, arka sineşi, arka vermek, arka yerler, arkacıl diz, arkaik oyun, arkası sıra, arkaya adım, arkeometrik, arkı vermek, arkış etmek, arkitektura, ...

10 harfli

ark fırını, arka çizgi, arka çukur, arka duvar, arka duyum, arka göğüs, arka kapak, arka köprü, arka kurdu, arka olmak, arka perde, arka resmi, arka sahne, arka sokak, arka teker, arkadaşlık, arkalanıcı, arkalanmak, arkalaşmak, arkalıksız, arkası pek, ...

9 harfli

arka ayak, arka plan, arka ülke, arka üstü, arkabahçe, arkabakım, arkabasan, arkabeyin, Arkacılar, arkadaşça, arkadecin, arkalamak, arkalanma, arkalayın, arkalıklı, arkeoloji, arkılımag, arkurıdan, arkurtmak, arkuruşma, arka arka

8 harfli

ark heği, arka açı, arka oda, arka yüz, arkaçlık, arkalama, arkalayı, arkardaş, arkasıra, arkaşmak, arkdüzen, arkeolog, arkeosit, arkerluk, arkespor, arkıacak, arkıncak, arkışlık, Arkturus, Arktürüs, arkualis, ...

7 harfli

arka ağ, arka uç, arkabak, arkaçak, arkaçtı, arkadaş, arkadeş, arkadya, arkaizm, Arkaköy, arkalaç, arkalıç, arkalık, arkalla, arkaluc, arkaluk, arkanaç, arkasız, arkayüz, Arkbaşı, Arkbörk, ...

6 harfli

arkacı, arkaik, arkalı, arkalu, Arkarı, arkeen, arkeri, arkırı, arkinç, arklan, arkmak, arktik, arkula, arkuri, arkuri, arkuru

5 harfli

arkaç, arkan, arkap, arkaş, Arkay, arkeş, arkın, arkış, arkıt, Arkoç, arkoz, Arkum, arkun, arkus, arkut, arkür

4 harfli

arka, arkı, arki, arko

3 harfli

ark

Kelime Ara