Arkarı

Arkarı

Galip: Gaziler arkan gelip katlettiler.


Arkarı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'k', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Arkarı kelimesinin tersten yazılışı ırakrA diziliminde gösterilir.