Arpalıuşağı

Arpalıuşağı

Hatay ili, Hassa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Arpalıuşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'p', 'a', 'l', 'ı', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Arpalıuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuılaprA diziliminde gösterilir.