ASA ile biten kelimeler

ASA ile biten veya sonunda ASA olan kelimeler 156 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

asa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. asa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ASA ile biten kelimeler

25 harfli

borsa dışı serbest piyasa, fare kulaklı büyük yarasa, fare kulaklı küçük yarasa

24 harfli

büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, küçük nal burunlu yarasa, küçük nal-burunlu yarasa

23 harfli

küçük-nalburunlu yarasa

22 harfli

borsada paralel piyasa, etkinliği zayıf piyasa, pürtüklü derili yarasa

21 harfli

borsada primli piyasa, borsada üçüncü piyasa, fare – kulaklı yarasa, kan emici koca yarasa, kan-emici koca yarasa, subprime kredi piyasa

20 harfli

beyaz kenarlı yarasa, büyük akşamcı yarasa, elektronik yazarkasa, etkin olmayan piyasa, geniş kanatlı yarasa, geniş-kulaklı yarasa, küçük akşamcı yarasa

19 harfli

beyaz yakalı yarasa, kanemici kocayarasa, toplumbilimsel yasa, uzun kanatlı yarasa, uzun-kulaklı yarasa

18 harfli

büyükkulaklıyarasa, coğrafyasal siyasa, genişkulaklıyarasa, gri kulaklı yarasa, güçlü etkin piyasa, uzun ayaklı yarasa

17 harfli

birinci el piyasa, borsa dışı piyasa, erken uçan yarasa, erken-uçan yarasa, halkbilimsel yasa, potansiyel piyasa, tezgahüstü piyasa, yarı etkin piyasa

16 harfli

ikinci el piyasa

15 harfli

birincil piyasa, finansal piyasa, geç uçan yarasa, geç-uçan yarasa, geleneksel yasa, göreneksel yasa, kirpikli yarasa, kot-dışı piyasa, kuyruklu yarasa, sayılamsal yasa

14 harfli

akşamcı yarasa, bıyıklı yarasa, duyarlı piyasa, forward piyasa, ikincil piyasa, periyodik yasa, saçaklı yarasa, sakallı yarasa, serbest piyasa, şeytan faymasa

13 harfli

çıplak yarasa, devingen yasa, dönemsel yasa, hassas piyasa, kapalı piyasa, tutsak piyasa, uymacı siyasa, üçüncü piyasa, vadeli piyasa

12 harfli

dikey piyasa, etkin piyasa, hedef piyasa, içsel piyasa, kızaklı masa, kiralık kasa, peşin piyasa, şifreli kasa, yapay piyasa, yatay piyasa

11 harfli

açık piyasa, açılır masa, cüce yarasa, genç piyasa, mali piyasa, spot piyasa, tabula rasa, taş çatlasa

10 harfli

cüceyarasa, çelik kasa, dış piyasa, doğal yasa, gri piyasa, küçük kasa, salon kasa, yazar kasa

9 harfli

basa basa, çifte asa, dıka basa, gemi kasa, iç piyasa, tıka basa

8 harfli

hol kasa, iri kasa, kielbasa, münakasa, oda kasa

7 harfli

anayasa, daşkasa, handasa, kalbasa, kolbasa, talkasa

6 harfli

bırasa, damasa, devasa, gayasa, halasa, holasa, honasa, horasa, hulasa, hülasa, ırbasa, ırvasa, karasa, kayasa, koyasa, kufasa, parasa, pırasa, piyasa, purasa, siyasa, ...

5 harfli

arasa, orasa, oyasa, urasa

4 harfli

basa, çasa, hasa, kasa, lasa, masa, pasa, tasa, yasa

3 harfli

asa

Kelime Ara