aşağakı

aşağakı

bk. aşağağı.


aşağakı için benzer kelimeler


aşağakı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
aşağakı kelimesinin tersten yazılışı ıkağaşa diziliminde gösterilir.