aşar

aşar Ar. a¤ş¥r

ç. a. (a:şa:r) ekon. 1. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler. 2. mat. esk. Ondalık. 3. tar. Ondalık.


aşar

1. Boyanacak iplik veya kumaşı asıl rengine boyamadan önce başka renge boyama. 2. Yıkanacak çamaşırları önceden küllü suda bekletme.


aşar

Aşağı, aşağıya.


aşar

Toprak mahsullerinden hazine için alınan onda bir nispetindeki vergi


aşar

Türkiye’de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında aynî olarak alınan vergi. krş. aynî vergi


aşar

bk. ondalık.


aşar için benzer kelimeler


aşar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'r', şeklindedir.
aşar kelimesinin tersten yazılışı raşa diziliminde gösterilir.