aşı kırması

aşı kırması Fr. bourdon

aşı kırması için benzer kelimeler


aşı kırması, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
aşı kırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrık ışa diziliminde gösterilir.