aşıda takmak

aşıda takmak

Uzaklaştırmak: Bu atı aşıda tak.


aşıda takmak için benzer kelimeler


aşıda takmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'd', 'a', ' ', 't', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
aşıda takmak kelimesinin tersten yazılışı kamkat adışa diziliminde gösterilir.