aşih

aşih

Halk şairi, âşık


aşih

Gönlü sevdalı, âşık


aşih için benzer kelimeler


aşih, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'i', 'h', şeklindedir.
aşih kelimesinin tersten yazılışı hişa diziliminde gösterilir.