aşil tendo

aşil tendo İng. tendo calcaneus communis

anat. M. triceps surae kirişlerine; m. biceps femoris, m. semimembranosus ve m. flexor digitorum superficialisin aponörotik uzantılarının katılımıyla oluşan ve arka bacakta topuk çıkıntısına yapışan çok güçlü bir kiriş, tendo kalkaneus kommunis.


aşil tendo için benzer kelimeler


aşil tendo, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'i', 'l', ' ', 't', 'e', 'n', 'd', 'o', şeklindedir.
aşil tendo kelimesinin tersten yazılışı odnet lişa diziliminde gösterilir.