aşiret

aşiret Ar. ¤aş³ret

a. (aşi:ret) Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak: “Bunlar aşiret reislerine hulus çakmışlar, hep alttan almışlar belki rüşvetlerini de yemişler ve onları şımartmışlardı.” -N. F. Kısakürek.


aşiret İng. tribe Alm. volksstamm Fr. tribu

aşiret için benzer kelimeler


aşiret, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'i', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
aşiret kelimesinin tersten yazılışı terişa diziliminde gösterilir.