aşırı sertleştirilmiş çelik

aşırı sertleştirilmiş çelik İng. overhardened steel

Aşırı sertleştirme uygulanmış çelik.


aşırı sertleştirilmiş çelik için benzer kelimeler


aşırı sertleştirilmiş çelik, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
aşırı sertleştirilmiş çelik kelimesinin tersten yazılışı kileç şimliritşeltres ırışa diziliminde gösterilir.