aşk etiği

aşk etiği İng. ethics of love

Bir varlığın, varlık hiyerarşisinde daha üstte yer almasının daha iyi, daha değerli olmasına ve daha yüksek bir değere sahip olmasına bağlı olduğunu savunan görüş.


aşk etiği için benzer kelimeler


aşk etiği, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', ' ', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
aşk etiği kelimesinin tersten yazılışı iğite kşa diziliminde gösterilir.