aşmaçlı doğru-uzaysı

aşmaçlı doğru-uzaysı İng. graded module

H bir değişmeli tekçe, A bir birimli aşmaçlı dolam (…)da A nın aşmacını göstermek üzere, (…)nin toplamsal öbek yapışma göre bir aşmaç olacak ve her (…)için (…) koşulu gerçeklenecek biçimde M sol A-doğru-uzaysısı (sağ A-doğra-uzaysısı).


aşmaçlı doğru-uzaysı için benzer kelimeler


aşmaçlı doğru-uzaysı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', '-', 'u', 'z', 'a', 'y', 's', 'ı', şeklindedir.
aşmaçlı doğru-uzaysı kelimesinin tersten yazılışı ısyazu-urğod ılçamşa diziliminde gösterilir.