aşşakı

aşşakı

Aşağıdaki


aşşakı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ş', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
aşşakı kelimesinin tersten yazılışı ıkaşşa diziliminde gösterilir.