aşuh beyazı

aşuh beyazı

Yuvarlak, beyaz bir çeşit yaz üzümü.


aşuh beyazı için benzer kelimeler


aşuh beyazı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'u', 'h', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
aşuh beyazı kelimesinin tersten yazılışı ızayeb huşa diziliminde gösterilir.