aşurtma teli

aşurtma teli

Semerin arkasında bulunan ipi bağlamağa yarayan halka. (*Güdül -Ankara)


aşurtma teli için benzer kelimeler


aşurtma teli, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'u', 'r', 't', 'm', 'a', ' ', 't', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
aşurtma teli kelimesinin tersten yazılışı ilet amtruşa diziliminde gösterilir.