Atina itilafnâmesi

Atina itilafnâmesi İng. Athens agreement Fr. accord d'Athens

Atina itilafnâmesi için benzer kelimeler


Atina itilafnâmesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 't', 'i', 'n', 'a', ' ', 'i', 't', 'i', 'l', 'a', 'f', 'n', 'â', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Atina itilafnâmesi kelimesinin tersten yazılışı isemânfaliti anitA diziliminde gösterilir.