ATR dolaşım belgesi

ATR dolaşım belgesi İng. ATR movement certificate

Türkiye ile Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan sanayi mallarının Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere dışsatımcı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince onaylanan belge.


ATR dolaşım belgesi için benzer kelimeler


ATR dolaşım belgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'T', 'R', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ATR dolaşım belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb mışalod RTA diziliminde gösterilir.