avak

avak

Bön, avanak, şaşkın.


avak için benzer kelimeler


avak, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'a', 'k', şeklindedir.
avak kelimesinin tersten yazılışı kava diziliminde gösterilir.