avel

avel

Alev.


avel

Bön, avanak, şaşkın.


avel

< Fr. avale: bunak; beceriksiz; kolay aldatılan kimse. || avel avel bahmak: şaşkın şaşkın bakmak


avel, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'e', 'l', şeklindedir.
avel kelimesinin tersten yazılışı leva diziliminde gösterilir.