avkamak

avkamak

Tekdir etmek, paylamak.


avkamak

Çitilemek, avuç içinde sıkıştırmak, ovmak, ovalamak.


avkamak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'k', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
avkamak kelimesinin tersten yazılışı kamakva diziliminde gösterilir.