avlanabilir stok

avlanabilir stok İng. catchable stock

Balık stokuna zarar vermeden, belli bir dönemde avlanabilecek en çok balık miktarı, herhangi bir su kütlesi içindeki su ürünleri stokuna zarar vermeden belli bir dönemde avlanabilecek en çok su ürünü miktarı.


avlanabilir stok için benzer kelimeler


avlanabilir stok, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 's', 't', 'o', 'k', şeklindedir.
avlanabilir stok kelimesinin tersten yazılışı kots rilibanalva diziliminde gösterilir.