avrat

avrat, -dı Ar. ¤avret

a. hlk. 1. Kadın: Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var buğday unundan keş yapar. 2. Karı, eş.


avrat

1. Olgun kadın. 2. Oyuncu kadın, çengi. 3. Hoppa kadın.


avrat

Kadın


avrat için benzer kelimeler


avrat, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
avrat kelimesinin tersten yazılışı tarva diziliminde gösterilir.