avrı

avrı

Ağrı, sızı


avrı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', 'r', 'ı', şeklindedir.
avrı kelimesinin tersten yazılışı ırva diziliminde gösterilir.