AYI ile başlayan kelimeler

AYI ile başlayan veya başında AYI olan kelimeler 317 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ayı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ayı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AYI ile başlayan kelimeler

25 harfli

ayırtık seçkisiz değişken, ayırtlanmak, (ayıtlanmak)

24 harfli

ayı görmeden bayram etme

23 harfli

ayı yavrusu ile oynuyor, ayıkla pirincin taşını!, ayırım gözetmeme ilkesi

22 harfli

ayırım gözetici tarife, ayırımlayıcı halkbilim, ayırtık ilingesel yapı

21 harfli

ayıbını yüzüne vurmak

20 harfli

ayın aydını süt gibi, ayırıcı besi yerleri, ayırtık ölçevli uzay

19 harfli

ayırıcı ana negatif, ayırıcı buzsullaşım, ayırt edici öğrenme, ayırt edici özellik, ayırtık düzgün yapı

18 harfli

ayın on dördü gibi, ayın oyun iş değil, ayın oyuncak etmek, ayınları çatlatmak, ayırgaç (sütçülük), ayırıcı özellikler, ayırımcı vergileme, ayırt edici izerge, ayıüzümü, çayüzümü, ayıya kaval çalmak

17 harfli

ayıptır söylemesi, ayırgan kan anası, ayırıcı çözümleme, ayırıcı santrifüj, ayırıcılık işlevi, ayırımcı politika, ayırma birim boyu, ayırt edilebilmek, ayırtık düzgünlük, ayırtılı damar ur

16 harfli

ayın bayın olmak, ayın beyin olmak, ayın kuyun etmek, ayır bayır etmek, ayırt edilebilme, ayırtlama ilkesi, ayırtlama sıfatı, ayıt beyit olmak

15 harfli

ayı günü gelmek, ayı günü yitmek, ayıbalığıgiller, ayılıp bayılmak, ayın oyun etmeğ, ayın oyun etmek, ayın oyun itmek, ayın oyun olmak, ayırıcı damıtım, ayırıcı ketleme, ayırıcı negatif, ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik, ayırıcılık gücü, ayırma prensibi, ayırt edebilmek, ayırtmaz ilinge, ayırtsal beldek

14 harfli

ayı gibi olmak, ayı günü belli, ayı günü yakın, ayıklanabilmek, ayıklanıvermek, ayıklatabilmek, ayıklayabilmek, ayıklayıvermek, ayıplayabilmek, ayırdetme gücü, ayırdında olma, ayırgı açınığı, ayırıcı boyama, ayırıcı işaret, ayırıcı öğeler, ayırma tamburu, ayırma vurgusu, ayırt ba ayırt, ayırt edebilme, ayırt ettirmek, ayırtık ilinge, ...

13 harfli

ayı baldıranı, ayı eğiticisi, ayıklanabilme, ayıklanıverme, ayıklatabilme, ayıklayabilme, ayıklayıverme, ayın evreleri, ayın on dördü, ayıplayabilme, ayıraç kafesi, ayıraç kutusu, ayırçıl tanım, ayırgan takım, ayırıcı işlev, ayırıcı konak, ayırıcı sayaç, ayırım görevi, ayırma birimi, ayırma hunisi, ayırma ilkesi, ...

12 harfli

ayı ağırşağı, ayı kelebeği, ayı piyasası, ayı yürüyüşü, ayılık etmek, ayıltabilmek, ayın şefengi, ayırdılanmak, ayırıcı tanı, ayırt edilme, ayırt gayırt, ayırtabilmek, ayırtık küme, ayırtık oyut, ayırtık öbek

11 harfli

ayı çiğdemi, ayı fındığı, ayı fıstığı, ayı mantarı, ayı şalgamı, ayıcı oyunu, ayılabilmek, ayıltabilme, ayın aydını, ayın oyuncu, ayın oyunçı, ayıngacılık, ayıp kaçmak, ayıp yerler, ayırabilmek, ayırıcı jel, ayırıvermek, ayırma gücü, ayırt edici, ayırt etmek, ayırtabilme, ...

10 harfli

ayı asması, ayı bacağı, ayı balağı, ayı balası, ayı balığı, ayı elması, ayı kulağı, ayı palağı, ayı soğanı, ayı yemişi, ayıapalağı, ayıd ağacı, ayıhlanmak, ayık olmak, ayıkdırmak, ayıklanmak, ayıklatmak, ayıklayıcı, ayılabilme, ayıltılmak, ayımantarı, ...

9 harfli

ayı balık, ayı boğan, ayı eriği, ayı gulağ, ayı üzümü, ayıbacağı, ayıbalığı, ayıblamak, ayıgiller, ayıgulağı, ayıhjamak, ayık oyuk, ayıklamak, ayıklanma, ayıklatma, ayıkulağı, ayılaşmak, ayıldamak, ayıllamak, ayıltılma, ayın oyun, ...

8 harfli

ayı gibi, ayı götü, ayı gülü, ayı günü, ayı köşk, ayıboğan, ayıcılık, ayıeriği, ayıklama, ayılamak, ayılaşma, ayıltmak, ayıngacı, ayınkacı, ayıplama, ayırtlam, ayırtmaç, ayırtmak, ayırtman, ayırtsız, ayırttık, ...

7 harfli

ayı otu, ayığışi, ayıhmah, ayıhmak, ayıklık, ayıkmak, ayılgan, ayılmak, ayıltma, Ayımbet, ayıngeç, ayınpaç, ayıplık, ayıpsız, ayırdım, ayırgaç, ayırgan, ayırıcı, ayırmaç, ayırmak, ayırtaç, ...

6 harfli

ayıcık, ayıkma, ayılen, ayılık, ayılma, ayıltı, Ayımşa, ayınga, ayınka, ayıplı, ayıraç, ayıran, ayırgı, ayırık, ayırım, ayırış, ayırma, ayırtı, ayışam

5 harfli

ayıba, ayıcı, ayına, ayırd, ayırt

4 harfli

ayıb, ayıf, ayığ, ayıh, ayık, ayıl, ayım, ayın, ayıp, ayıt

3 harfli

ayı

Kelime Ara