ayak açmak (veya vermek)

ayak açmak (veya vermek)

âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.


ayak açmak (veya vermek) için benzer kelimeler


ayak açmak (veya vermek), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ayak açmak (veya vermek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrev ayev( kamça kaya diziliminde gösterilir.