AYE ile biten kelimeler

AYE ile biten veya sonunda AYE olan kelimeler 86 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aye aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. aye anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AYE ile biten kelimeler

24 harfli

doğrudan yabancı sermaye

23 harfli

bireysel sosyal sermaye, dolaylı yabancı sermaye, taahhüt edilmiş sermaye

22 harfli

kişisel sosyal sermaye, türdeş olmayan sermaye, uluslarararası sermaye

21 harfli

ihraç edilmiş sermaye, kullanılmayan sermaye, maddi olmayan sermaye

20 harfli

çıkarılmamış sermaye, sosyal sabit sermaye

19 harfli

asit dirençli emaye, entelektüel sermaye

18 harfli

çıkarılmış sermaye, değişmeyen sermaye, yatırılmış sermaye

17 harfli

heterojen sermaye, mütedavil sermaye, ödenmemiş sermaye

16 harfli

değişken sermaye, ekonomik sermaye, finansal sermaye, iktisadi sermaye

15 harfli

ayrışık sermaye, değişen sermaye, homojen sermaye, itibari sermaye, kayıtlı sermaye, nominal sermaye, ödenmiş sermaye, üretici sermaye, yabancı sermaye, yapısal sermaye

14 harfli

beşeri sermaye, fiktif sermaye, fiziki sermaye, hukuki sermaye, koşuklu hikâye, sosyal sermaye, türdeş sermaye, ulusal sermaye

13 harfli

dönen sermaye, döner sermaye, fikri sermaye, maddi sermaye, ödünç sermaye, sabit sermaye

12 harfli

atıl sermaye, aynî sermaye, esas sermaye, mali sermaye, meta sermaye, para sermaye, reel sermaye, renkli emaye

11 harfli

camsı emaye, haddikifaye, uzun hikâye

9 harfli

ilanihaye, özsermaye

8 harfli

fürumaye

7 harfli

pespaye, sermaye

6 harfli

Feraye, hedaye, hekâye, hikâye, himaye, Kifaye, kinaye, nahaye, Piraye, sümaye, şavaye, tüfaye, vikaye

5 harfli

emaye, fuaye, inaye

4 harfli

daye, gaye, maye, paye, saye

3 harfli

aye

Kelime Ara