Ayrıksı Oyuncu Üretimliği

Ayrıksı Oyuncu Üretimliği İng. Factory of the Eccentric Actor, F£X

Sinema SSCB'de 1921 sularında ortaya çıkan bir sinema akımı. Grigori Kozintsev ile Leonid Trauberg'in önderliğinde bir araya gelen sinemacı, ressam, oyuncu, sirk sanatçısı gençler, yazının ve görünçlüğün etkisinden sıyrılmış, özgün bir sinema sanatı kurmayı amaçlıyorlardı. Bunun için çağlarının öncü sanat akımlarını örnek aldılar. Çarpıcı durum ve davranışlar, baş döndürücü bir dizem, panayır ve sirk gösterileri, çeşitli sinema hileleri, yergici tutum, vb. akımın baş öğeleri oldu.


Ayrıksı Oyuncu Üretimliği için benzer kelimeler


Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'y', 'r', 'ı', 'k', 's', 'ı', ' ', 'O', 'y', 'u', 'n', 'c', 'u', ' ', 'Ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Ayrıksı Oyuncu Üretimliği kelimesinin tersten yazılışı iğilmiterÜ ucnuyO ıskıryA diziliminde gösterilir.