BÖB ile başlayan kelimeler

BÖB ile başlayan veya başında BÖB olan kelimeler 129 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BÖB ile başlayan kelimeler

25 harfli

böbreğin yer değiştirmesi

24 harfli

böbrek tubulus asidozisi

23 harfli

böbrek üstü bezi kabuğu, böbür böbür böbürlenmek

22 harfli

böbrek medulla nekrozu, böbrek osteodistrofisi, böbrek toplardamarları, böbrek üstçül ak çizik, böbrek-böbrekçil yanıt, böbrek-siğmıkçil yanıt

21 harfli

böbrek işlev testleri, böbrek kabuğu nekrozu, böbrek yumacık yalımı

20 harfli

böbrek anjiyografisi, böbrek içi geri akış, böbrek sancısı kesen, böbrek sidik gölerim, böbrek üstü keseklem

19 harfli

böbrek adenosarkomu, böbrek amiloidozisi, böbrek cisimcikleri, böbrek çanakçıkları, böbrek irinlenimcil, böbrek kan göleriği

18 harfli

böbrek glikozürisi, böbrek hipoplazisi, böbrek piramitleri

17 harfli

böbrek atardamarı, böbrek displazisi, böbrek içi yalımı, böbrek infarktüsü, böbrek köfekeliği, böbrek üstü yalım, böbrek yetmezliği

16 harfli

böbrek agenezisi, böbrek bükrümsel, böbrek büzüşmesi, böbrek çevre yağ, böbrek çöküntüsü, böbrek göletçiği, böbrek hastalığı, böbrek havuzcuğu, böbrek irinlenim, böbrek kursakçıl, böbrek liğenciği, böbrek raşitizmi, böbrek sütunları, böbrek üstü bezi, böbrek-kursakçıl, böbrek-üstü bezi

15 harfli

böbrek aynaşımı, böbrek börk uru, böbrek börkümsü, böbrek burtarım, böbrek çıkarımı, böbrek dikişlem, böbrek ektopisi, böbrek gölerimi, böbrek iskemisi, böbrek kanaması, böbrek kistleri, böbrek klirensi, böbrek korteksi, böbrek taş alım, böbrek tıkanımı, böbrek tutturum, böbrek üstü kın, böbrek üstü uru, böbrek yalazçıl, böbrek yalımcıl, böbreküstü bezi, ...

14 harfli

böbrek kurdçul, böbrek pelvisi, böbrek suvartı, böbrek tıkamaç, böbrek üstünsü, böbrek yangısı, böbrek yokluğu, böbrek yurdusu, böbürlenebilme

13 harfli

böbrek ağrısı, böbrek apsesi, Böbrek biçimi, böbrek debesi, böbrek düşümü, böbrek göbeği, böbrek irince, böbrek kabuğu, böbrek kesiti, böbrek taşçıl, böbrek üstçül, böbrek yalazı, böbrek yalımı, böbrek yatağı

12 harfli

böbrek açımı, böbrek bilim, böbrek çevre, böbrek kurdu, böbrek ödemi, böbrek yazım

11 harfli

böbrek ingi, böbrek taşı, böbrek üstü, böbrek yağı, böbrek zarı, böbrekçesel, böbürlenmek

10 harfli

böbürleniş, böbürlenme

9 harfli

böbrekçil, böbreksel

8 harfli

böböcesi, böböcüğü, böbrekçe, böbrekli, böbreksi, böbürdek

7 harfli

böbetçe, böbürtü

6 harfli

böbrek, böbüce

5 harfli

böbek, böber, böbük, böbür

4 harfli

böbe, böbö, böbü

Kelime Ara