BÜ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında BÜ olan kelimeler 1703 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BÜ ile başlayan kelimeler

25 harfli

bürmeç-yürek çevre yalımı, Bürokratik Siyaset Modeli, bütçe performans denetimi, bütçe sınırlaması doğrusu, bütilalkoller, bütanoller, bütünleşik taşıma belgesi, bütünleyici benlik kuramı, büyük küçük harf dönüşümü, büyük küçük harfe duyarlı, büyük lekeli köpek balığı, Büyük Moğol İmparatorluğu

24 harfli

bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, büyük 8 mm`lik gösterici, büyük beyaz köpek balığı, büyük dişli orman faresi, büyük ısın, büyük kalori, büyük karaciğer kelebeği, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, büyük oranlı aşınma payı, büyük servi kabuk böceği

23 harfli

büketsel yürek yaşmakça, bükülmez kuzu hastalığı, bütçe etkinlik denetimi, bütçenin açıklık ilkesi, bütünsel birim esneklik, bütünsel sayısal izerge, büyük Cezayir menekşesi, büyük çiçekli aslanağzı, büyük çiçekli yüksükotu, Büyük Hun İmparatorluğu, büyük kum yıları balığı, büyük mavi köpek balığı, Büyük Orta Doğu Projesi, büyükçe integral eğrisi

22 harfli

Bündner Oberlandkoyunu, Bürman-Lagrange serisi, bürokratik diktatörlük, bütçe başarım denetimi, bütçe yineleme yöntemi, bütçenin birlik ilkesi, bütünleşik bilgi işlem, bütünleşme hareketleri, büyük açıklıklı mercek, büyük boy saydam resim, büyük çağlıyan, çavlan, büyük depolama sistemi, büyük dünya depresyonu, büyük elâstik arterler, büyük kara başlı martı, büyük kara-başlı martı, büyük kavak tekeböceği, büyük kaya sıvacı kuşu, büyük kum yılan balığı, büyük mağaza markaları, büyük tarımsal işletme, ...

21 harfli

bükünsüzleşmiş diller, bürüngüsel-bebeneksel, bütil hidroksi anizol, bütirik fermantasyonu, bütirik fermentasyonu, bütüncü davranışçılık, büyüğe çevrilmiş harf, büyük alaca ağaçkakan, büyük bağırgan kartal, Büyük Bulgar Krallığı, büyük deniz yitircesi, büyük fagositik hücre, Büyük İrlandalı köpek, büyük lekeli alabalık, Büyük Satranç Tahtası, büyük sıçrama tahtası, Büyük Sopa Politikası, büyük vestibulum bezi, büyüklük değişmezliği, büyüme karakteristiği

20 harfli

bülbül gibi söylemek, büngül büngül çıkmak, bürokratik muhalefet, bürüngüsel-yasmıksal, bütil hidroksianizol, bütil hidroksitoluen, bütüncü ahlak kuramı, bütünleştirilebilmek, büyük (söz) söylemek, büyük 8 mm`lik alıcı, büyük abdesti gelmek, büyük akşamcı yarasa, büyük boy işletmeler, büyük çapta tümleşme, büyük dilaltı siniri, büyük dünya bunalımı, büyük kervan çulluğu, büyük ormanbahçıvanı, büyük sayılar yasası, büyük saz ardıç kuşu, Büyük Suriye Projesi, ...

19 harfli

büklümlü yımırtalık, bülbül gibi şakımak, bülez dokut olumcul, bürmeç irincelenimi, bürmeç-çevre gerçil, bürüngüsel-karaksal, bütçe hiper düzlemi, bütçe mali denetimi, bütçe zaman doğrusu, bütirik asit tayini, bütün çıplaklığıyla, bütünleştirilebilme, büyük çaplı kabarma, büyük gösteri oyunu, büyük harfe çevirme, büyük karınca yiyen, büyük kervançulluğu, büyük orman kartalı, Büyük Pirene köpeği, büyük sakız levreği, büyük sözüme tövbe!, ...

18 harfli

büğetlenmiş toprak, bürcü bürcü kokmak, bütçe dışı bırakma, bütil aminobenzoat, bütirofenon türevi, bütün yayın değeri, bütünleme yasaları, bütünlemeye kalmak, bütünleşik veriler, bütünleşme çemberi, bütünleştirebilmek, büyük ağızlı balık, büyük ağızlıgiller, büyük atardamarlar, büyük ırmak ardıcı, büyük itiş teorisi, büyük kan dolaşımı, büyük karıncayiyen, büyük örümcek kuşu, büyük sakızlevreği, büyük yosun balığı, ...

17 harfli

bücür yandaklılık, Bükreş Antlaşması, büksel yirikletim, bükük adım duruşu, bükülme esnekliği, bükülüm titreşimi, bükün ara katkısı, bükün bükün olmak, bükünlü şekilleme, bülbülbükü çuvalı, bülez dokut olumu, bürüngü keseklemi, bütçe dışı fonlar, bütçe harcamaları, bütçeleme tekniği, bütirat silajları, bütünlemeye kalma, bütünleşik çevrim, bütünleşik taşıma, bütünleşik üretim, bütünleşme kuramı, ...

16 harfli

bücür göğdelilik, bücürsel burunca, büdük çılkınlığı, bükülü ağ ipliği, büllöz pemfigoid, bünyevi işsizlik, bürmeç irinlenim, bürmeç sayrılığı, bürmeç-bürgeççil, Bürokratik Model, bütçe içi fonlar, bütçe politikası, bütüncül öğrenme, bütünleme sınavı, bütünleştirilmek, büvet zar yalımı, Büyük Arnavutluk, büyük baştankara, büyük çuhaçiçeği, büyük dolangacıl, büyük gezegenler, ...

15 harfli

bücür yandaklar, bük yirikletimi, bükelgeç yalımı, büklümlü (hark), bükülme noktası, bükülmeli takla, büküntülü kırık, bülbudak yeleni, bülbül kesilmek, bülez aşılamcıl, bürmeç akıntısı, bürmeç irincesi, bürmeç kanaması, bürüncek yalımı, bürüngü keskisi, bütçe çoğaltanı, bütün yapıtları, bütüncü ekonomi, bütünlenebilmek, bütünler açılar, bütünler yaylar, ...

14 harfli

bücür badaklık, bücür başlılık, bücür dillilik, bücür tenlilik, bücür yinlilik, büğelek tutmak, büğülek tutmak, bükelek tutmak, büklüm kayması, büklüm kopması, Bükme makinesi, bükük keseklem, bükülebilirlik, bükümlü diller, bülbül gözyaşı, bülçüklü sovan, bülez kaynaşım, bünelek tutmak, Bünyanosmaniye, bürgeç keskisi, bürmeç ağrıçıl, ...

13 harfli

büber şerbeti, bücür kurtçuk, büçük direklâ, büğücü etkisi, Bühner hunisi, bük dikişlemi, büklüm büklüm, bükme çorbası, büktürebilmek, bükü bilgecil, bükü bilgelik, bükü çöpürcan, bükük dizüstü, bükük yürüyüş, büküklü oynak, büküm ağrşağı, büküm noktası, bükün son eki, bülbül çanağı, bülez çoğalım, bülez yapışım, ...

12 harfli

bücür gözere, bühtan etmek, Bükdeğirmeni, bükelgecimsi, bükeneklemek, büksel kesit, büksel yalım, büktürebilme, bükücü döngü, bükük asılma, bükük oturuş, bükülebilmek, bükülüvermek, bükün çoğulu, bülbülkonağı, bülbülleşmek, bülbülyuvası, bülez aşılam, büluğa ermek, büngüldetmek, bürgeç iççil, ...

11 harfli

bübürlenmek, büceklenmek, bücik bücik, bücük bücük, bücüldenmek, bücür badak, bücür kalım, bücürleşmek, bük onarımı, bük öyüksel, bük toprağı, bükek olmak, bükelgeççil, büksel açım, bükteletmek, büktürülmek, bükük dalgı, bükük duruş, bükük yatış, bükülebilme, bükülgenlik, ...

10 harfli

bücelenmek, bücüldemek, bücülenmek, bücürlenik, bücürlenim, bücürlenme, bücürlenti, bücürleşme, büğet gölü, büğüldemek, bühdelemek, bük elması, bük öyüksü, bük üstçül, bük yalımı, bük yapımı, bükdelemek, bükebilmek, bükelenmek, bükelgeççe, büklümboru, ...

9 harfli

bücü bücü, büdükçeli, büeklemek, büfecilik, bügülemek, bügürtlen, büğelemek, büğetleme, büğrülmek, Büğrüoğlu, büğülemek, büğürtlek, büğürtlen, büh üzümü, bük açımı, bük üzümü, bükebilme, bükelemek, bükeleyen, büklembeç, büklümbeç, ...

8 harfli

bübürdek, bücüldek, bücürlük, bücürsel, büdremek, büdrimek, büdüksel, bügenmek, bügetmek, büglükcü, büğelmek, büğenmek, büğet su, büğleğen, büğlemek, büğlimek, büğnümek, büğülmek, büğünmek, büğürmek, bük öyük, ...

7 harfli

bübübük, bübülük, Bücüklü, büdükçe, büdüksü, büekmek, büeşmek, bügelek, bügemek, bügenti, bügülek, büğelek, büğelez, büğemek, büğenti, büğrüce, büğülek, büğültü, Bükardı, Bükdere, bükecek, ...

6 harfli

büçleç, büfeci, Bügdüz, büglük, bügülü, büğdek, büğdez, büğdül, büğdür, büğdüz, büğeme, büğenk, büğlek, büğlez, büğlüz, büğmek, büğrez, büğrüz, büğuse, büğücü, büğülü, ...

5 harfli

bübek, büber, bübüç, bübür, bücek, bücük, bücür, bücüş, büçik, büçük, büdey, büdük, büdür, Büget, bügez, bügrü, büğek, büğen, büğet, büğlü, büğnü, ...

4 harfli

bübü, bücü, büdi, büdü, büet, büfe, Büge, bügü, büğe, büğü, büke, bükü, büle, bülü, bürç, büre, bürk, büro, bürü, büst, Büte, ...

3 harfli

büğ, büh, bük, bün, bür, büs, büt, büü, büz

2 harfli

Kelime Ara