Bâbıâli baskını

Bâbıâli baskını İng. Coup de Babıali Alm. Babıali coup Fr. Babıali- Coup

Bâbıâli baskını için benzer kelimeler


Bâbıâli baskını, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'â', 'b', 'ı', 'â', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
Bâbıâli baskını kelimesinin tersten yazılışı ınıksab ilâıbâB diziliminde gösterilir.