badak dikişlem

badak dikişlem Fr. Orchidorraphie

badak dikişlem için benzer kelimeler


badak dikişlem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
badak dikişlem kelimesinin tersten yazılışı melşikid kadab diziliminde gösterilir.