badak sapıklığı

badak sapıklığı Fr. Parorchidie

badak sapıklığı için benzer kelimeler


badak sapıklığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'p', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
badak sapıklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkıpas kadab diziliminde gösterilir.