badarız

badarız

Ağacın gövdesinden ilk ayrılan dal, sürgün.


badarız

1. Çalı çırpılı, odunlu yer, fundalık. 2.bk. badal (IV).


badarız

Ağaç sürgünü.


badarız, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'r', 'ı', 'z', şeklindedir.
badarız kelimesinin tersten yazılışı zıradab diziliminde gösterilir.