badaşım

badaşım Fr. Tactisme, tasie
badaşım Fr. Taxie, syn. tropisme

badaşım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
badaşım kelimesinin tersten yazılışı mışadab diziliminde gösterilir.