badazlı

badazlı

Beceriksiz, iş bilmez, tertipsiz, şaşkın


badazlı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'z', 'l', 'ı', şeklindedir.
badazlı kelimesinin tersten yazılışı ılzadab diziliminde gösterilir.