bademcik

bademcik, -ği

a. anat. Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ.


bademcik Fr. Amygdale
bademcik Fr. Tonsille
bademcik İng. tonsil

Dilin kaidesinde ve yutağın başlangıç bölgesinde yer alan lenf dokusu.


bademcik Osm. levze

(biyoloji)


bademcik İng. tonsilla

anat. Dil, yumuşak damak ve yutakta bulunan lenfatik organlar, tonsil, tonsilla, amigdala.


bademcik İng. tonsil

Dilin dibinde ve yutağın başlangıç bölgesinde bulunan özel lenf dokusu toplulukları.


bademcik için benzer kelimeler


bademcik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'e', 'm', 'c', 'i', 'k', şeklindedir.
bademcik kelimesinin tersten yazılışı kicmedab diziliminde gösterilir.