badıkısa

badıkısa

Budalaca, gelişigüzel, patavatsızca


badıkısa, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'ı', 'k', 'ı', 's', 'a', şeklindedir.
badıkısa kelimesinin tersten yazılışı asıkıdab diziliminde gösterilir.