badıramba

badıramba

Arıların çok sevdiği güzel kokulu bir ot.


badıramba, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'ı', 'r', 'a', 'm', 'b', 'a', şeklindedir.
badıramba kelimesinin tersten yazılışı abmarıdab diziliminde gösterilir.