bağ mildiyösü

bağ mildiyösü Lat. Plasmopara viticola

Üzümlerde hemen bütün toprak üstü bölümlere yerleşerek verim ve gelişme yönünden kötü sonuçların doğmasına yol açan asalak mantar.


bağ mildiyösü için benzer kelimeler


bağ mildiyösü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', ' ', 'm', 'i', 'l', 'd', 'i', 'y', 'ö', 's', 'ü', şeklindedir.
bağ mildiyösü kelimesinin tersten yazılışı üsöyidlim ğab diziliminde gösterilir.