bağakçıl dil

bağakçıl dil Fr. Kératoglosse

bağakçıl dil için benzer kelimeler


bağakçıl dil, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'i', 'l', şeklindedir.
bağakçıl dil kelimesinin tersten yazılışı lid lıçkağab diziliminde gösterilir.