bağana

bağana

İçine peynir, çökelek konulan oğlak veya kuzu derisi, tulum


bağana

1. Yeni doğmuş çocuk, üç yaşına kadar olan çocuklara verilen genel ad. 2. Dört, beş günlük keçi yavrusu. 3. bk. bağalak.


bağana

Direk.


bağana, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
bağana kelimesinin tersten yazılışı anağab diziliminde gösterilir.