bağımsız askılı tekerlek

bağımsız askılı tekerlek İng. independently sprung wheel

Kendi düzlemi içindeki devinimleri başkalarını doğrudan etkilemeyen askılı tekerlek.


bağımsız askılı tekerlek için benzer kelimeler


bağımsız askılı tekerlek, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'z', ' ', 'a', 's', 'k', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
bağımsız askılı tekerlek kelimesinin tersten yazılışı kelreket ılıksa zısmığab diziliminde gösterilir.